2014-2015 Takvimi

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mevlana Değişim Programı'na İlişkin Yönetmelik" ve 07.07.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısı'nda kabul edilen "Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemelerle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için Programa katılan imzacı yurtiçi yükseköğretim kurumlarının, protokol yaptıkları yurtdışı yükseköğretim kurumları ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi için aşağıda belirtilen değişim takvimine uygun şekilde değişim programını yürütmeleri uygun görülmüştür.

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması

30 Mart-14 Nisan 2014

Değişim İçin Başvuruların Alınması

15 Nisan-22 Nisan 2014

Başvuruların Değerlendirilmesi

24 Nisan-2 Mayıs 2014

Değerlendirme Sonuçlarının YÖK'e İletilmesi

5 Mayıs 2014

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması

12 Mayıs 2014

 

İletişim

 

Adres: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü (Su Ürünleri Fakültesi Binası, 1.Kat) 48000 MUĞLA / TÜRKİYE

 

Tel: 0 252 211 3059

Fax: 0 252 211 1051

E-mail: mevlana@mu.edu.tr

Yukarı Çık